Przejdź do treści

Metody i działalność. Cz. I i II: Służba Bezpieczeństwa w l. 1975-1990 – konferencja naukowa – BLOK III

Poznaj przykłady działań SB wobec różnych środowisk: Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ośrodków akademickich, czy kombatantów antykomunistycznej konspiracji. Co zrobiono w sprawie „przecieku” tajnych dokumentów SB w 1982 r. ❓ 📺 27.05. o 13.20 OGLĄDAJ i dowiedz się❗ 🎤 Prowadzenie: dr Michał Wenklar (IPN Kraków/Akademia Ignatianum w Krakowie). 📋 PROGRAM: ▪ „Metody pracy SB wobec Kościołów nierzymskokatolickich na przykładzie działań wobec Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w latach 1975-1990” – Mateusz Szłapka (IPN Poznań). ▪ „Metody działań operacyjnych SB wobec ośrodków akademickich Białegostoku na przykładzie sprawy obiektowej „Kamena” – dr Bożena Koszel-Pleskaczuk (IPN Białystok). ▪ „Kierownictwo Departamentu IV i Zarządu Ochrony Funkcjonariuszy SB MSW w poszukiwaniu „przecieku” tajnych dokumentów w 1982 r.” – dr hab. Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów). ▪ „SB jako instrument sprawowania władzy na przykładzie województwa opolskiego w latach 1975-1990. Potencjał organizacyjno-kadrowy oraz ważniejsze obszary i kierunki działalności” – dr Zbigniew Bereszyński (Instytut Śląski w Opolu). [[▪ „Działalność wywiadowcza na terenie byłego województwa łomżyńskiego w latach 1975-1989 prowadzona przez funkcjonariuszy KWMO/WUSW w Łomży” – Iwona Mudel (IPN Białystok).]] ▪ „Działania SB wobec środowisk kombatantów antykomunistycznej konspiracji w Polsce północno-wschodniej prowadzone w latach 1975-1990” – Michał Ostapiuk (IPN Olsztyn). 📌 Organizatorem konferencji naukowej jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz redakcja „Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” – rocznika naukowego IPN. 👥 W wydarzeniu uczestniczy kilkudziesięciu badaczy z całej Polski, zatrudnionych w Instytucie Pamięci Narodowej, na wyższych uczelniach, w archiwach i oświacie. Wielu z nich, to osoby, które są dzisiaj najbardziej znanymi badaczami komunistycznego aparatu represji nad Wisłą. Będą przyglądać się bezpiece na poziomie centralnym i jej ogniwom w terenie, postarają się wypracować syntezę wiedzy o niektórych zjawiskach, a także przedstawiać studia przypadków, które na konkretnych przykładach przybliżą nam wybrane aspekty działalności SB. ▶ Służba Bezpieczeństwa była „tarczą i mieczem” partii komunistycznej. Chroniła ją przed działaniami opozycji i służyła do zwalczania polskich dążeń niepodległościowych, czy choćby związanych z liberalizacją systemu. Najlepiej poznaliśmy pierwszą fazę działalności Urzędu Bezpieczeństwa z lat 1944-1956. W przypadku ostatnich dwóch dekad PRL znamy głośne zbrodnie komunistycznej policji politycznej, jak choćby zabójstwo kapelana „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki, ale nasza wiedza o funkcjonowaniu SB w latach 1975-1990 wymaga uzupełnienia i usystematyzowania. 🔔 SUBSKRYBUJ IPNtv i bądź zawsze na bieżąco 👉 https://bit.ly/30XgzUe

Jak rozpracowywano środowisko osób związanych z niezależnym ruchem wydawniczym❓ Czym był Grupa Specjalna SB w Poznaniu❓ Jakie były działania operacyjne bezpieki wobec działaczek NSZZ „Solidarność”❓📺 27.05. o 15.25 OGLĄDAJ i dowiedz się❗ 🎤 Prowadzenie: Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska (IPN Kraków). 📋 PROGRAM: ▪ „Działania SB wobec drugiego obiegu wydawniczego na wybranych przykładach” – dr hab. Cecylia Kuta (IPN Kraków/Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). ▪ „Działania specjalnej Grupy Operacyjnej SB w Poznaniu w 1982 r.” – dr Przemysław Zwiernik (IPN Poznań). ▪ „SB wobec kobiet – działaczek NSZZ „Solidarność”. Wybrane przykłady (1980-1989)” – dr Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk (IPN Warszawa). 📌 Organizatorem konferencji naukowej jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz redakcja „Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” – rocznika naukowego IPN. 👥 W wydarzeniu uczestniczy kilkudziesięciu badaczy z całej Polski, zatrudnionych w Instytucie Pamięci Narodowej, na wyższych uczelniach, w archiwach i oświacie. Wielu z nich, to osoby, które są dzisiaj najbardziej znanymi badaczami komunistycznego aparatu represji nad Wisłą. Będą przyglądać się bezpiece na poziomie centralnym i jej ogniwom w terenie, postarają się wypracować syntezę wiedzy o niektórych zjawiskach, a także przedstawiać studia przypadków, które na konkretnych przykładach przybliżą nam wybrane aspekty działalności SB. ▶ Służba Bezpieczeństwa była „tarczą i mieczem” partii komunistycznej. Chroniła ją przed działaniami opozycji i służyła do zwalczania polskich dążeń niepodległościowych, czy choćby związanych z liberalizacją systemu. Najlepiej poznaliśmy pierwszą fazę działalności Urzędu Bezpieczeństwa z lat 1944-1956. W przypadku ostatnich dwóch dekad PRL znamy głośne zbrodnie komunistycznej policji politycznej, jak choćby zabójstwo kapelana „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki, ale nasza wiedza o funkcjonowaniu SB w latach 1975-1990 wymaga uzupełnienia i usystematyzowania. 🔔 SUBSKRYBUJ IPNtv i bądź zawsze na bieżąco 👉 https://bit.ly/30XgzUe