Przejdź do treści

SB wobec innych instytucji i służb: Służba Bezpieczeństwa w l. 1975-1990–konferencja naukowa –BLOK V

Jak bezpieka współpracowała z innymi komunistycznymi służbami i urzędami❓ Jaka była hierarchia w strukturze władzy❓Poznaj relacje SB z Biurem Ochrony Rządu, Wojskową Służbą Wewnętrzną i Milicją Obywatelską❓ 📺 28.05. o 12.10 OGLĄDAJ naszą konferencję naukową❗ 🎤 Prowadzenie: dr hab. Cecylia Kuta (IPN Kraków/Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). 📋 PROGRAM: ▪ „Rola SB w polityce władz PRL wobec Kościoła katolickiego w latach 1975-1990 – próba całościowego spojrzenia” – dr hab. Rafał Łatka (IPN Warszawa). ▪ „Relacje Biura Ochrony Rządu z SB w latach 1975-1990. Zarys problemu” – dr Paweł Miedziński (IPN Szczecin). ▪ „Współpraca Wojskowej Służby Wewnętrznej z SB w czasie trwania stanu wojennego – zarys problemu” – Bartosz Kapuściak (IPN Katowice). ▪ „Relacje SB i Milicji Obywatelskiej oraz ich konsekwencje dla pozycji systemowej i relacji UOP – Policja” – dr Arkadiusz Nyzio (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). 📌 Organizatorem konferencji naukowej jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz redakcja „Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” – rocznika naukowego IPN. 👥 W wydarzeniu uczestniczy kilkudziesięciu badaczy z całej Polski, zatrudnionych w Instytucie Pamięci Narodowej, na wyższych uczelniach, w archiwach i oświacie. Wielu z nich, to osoby, które są dzisiaj najbardziej znanymi badaczami komunistycznego aparatu represji nad Wisłą. Będą przyglądać się bezpiece na poziomie centralnym i jej ogniwom w terenie, postarają się wypracować syntezę wiedzy o niektórych zjawiskach, a także przedstawiać studia przypadków, które na konkretnych przykładach przybliżą nam wybrane aspekty działalności SB. ▶ Służba Bezpieczeństwa była „tarczą i mieczem” partii komunistycznej. Chroniła ją przed działaniami opozycji i służyła do zwalczania polskich dążeń niepodległościowych, czy choćby związanych z liberalizacją systemu. Najlepiej poznaliśmy pierwszą fazę działalności Urzędu Bezpieczeństwa z lat 1944-1956. W przypadku ostatnich dwóch dekad PRL znamy głośne zbrodnie komunistycznej policji politycznej, jak choćby zabójstwo kapelana „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki, ale nasza wiedza o funkcjonowaniu SB w latach 1975-1990 wymaga uzupełnienia i usystematyzowania. 🔔 SUBSKRYBUJ IPNtv i bądź zawsze na bieżąco 👉 https://bit.ly/30XgzUe