Skip to main content

Mateusz Morawiecki podczas uroczystości z okazji 15-lecia CBA

Na dziedzińcu Belwederu w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyła się uroczystość wręczenie Sztandaru CBA przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

9 czerwca, Mszą Św. w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie w intencji funkcjonariuszy i pracowników CBA rozpoczęły się oficjalne obchody jubileuszu 15-lecia powstania Biura. Podczas Mszy Św., której przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Gen. Bryg. Józef Guzdek, został poświęcony Sztandar CBA oraz ustanowiono Archanioła Gabriela patronem służby. Oprócz zaproszonych gości, funkcjonariuszy i pracowników CBA, we Mszy Św. uczestniczyły poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych służb oraz Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

W południe na dziedzińcu Rezydencji Prezydenta RP w Belwederze odbyła się uroczystość nadania Sztandaru Służbie. Szef CBA Andrzej Stróżny powitał zgromadzonych gości i w  okolicznościowym przemówieniu podziękował twórcom Biura podkreślając, jak ważną rolę pełni dziś CBA w obszarze polityki antykorupcyjnej Państwa. Podziękowania za zaangażowanie, ciężką pracę i odwagę skierował do funkcjonariuszy i pracowników Biura, którym przekazał słowa najwyższego uznania oraz życzenia – uporu i determinacji w realizacji kolejnych zadań. Zwracając się do funkcjonariuszy i pracowników nawiązał także symboliki sztandaru: ,,Sztandar jest kluczem do zrozumienia ważnych dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego spraw – wierności tradycyjnym wartościom, jedności, odwagi i zaangażowania, sumiennej pracy w służbie Ojczyźnie. (…) Niech Sztandar CBA, wokół którego będziemy się od dzisiaj gromadzić, pozwoli zachować jedność i daje siłę, by konsekwentnie podążać drogą zaszczytnej służby KU CHWALE OJCZYZNY.”

W trakcie uroczystości odczytano Akt Ufundowania i Nadania Sztandaru podpisany przez przedstawicieli fundatorów (z inicjatywą ufundowania sztandaru wystąpili funkcjonariusze i pracownicy CBA) oraz Akt Wręczenia Sztandaru. Uroczyste wręczenie Sztandaru poprzedziło symboliczne wbicie w drzewce gwoździ honorowych. Złożono również podpisy w Księdze Pamiątkowej. Oficjalnego przekazania Sztandaru na ręce Szefa CBA dokonał Premier Mateusz Morawiecki.

–   Dzięki działaniom CBA walka z korupcją w Polsce stała się normą. Ta służba jest i nadal będzie potrzebna  - powiedział, zwracając się do uczestników uroczystości, Prezydent RP Andrzej Duda.

Szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska odczytała list Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek: „Nadany dzisiaj sztandar jest uhonorowaniem dotychczasowej piętnastoletniej działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wyrazem jedności formacji”.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w przemówieniu, że III RP od początku toczyły dwie zmory - bezrobocie i druga częściowo widoczna, której udawano, że nie ma, czyli korupcja. Po 1989 r. dawne służby i układy determinowały reguły życia społecznego i gospodarczego. Te dwa wymiary, które symbolicznie określił, czyli bezrobocie i korupcja, nie są niepowiązane. Słabość życia gospodarczego brała się z patologii, u których początku była korupcja. Utworzenie CBA to był przełom i to jest do dziś niezbędna instytucja prawidłowo funkcjonującego państwa. Działalność CBA i profesjonalizacja jest kluczem do naprawy państwa i do istnienia dostatniego, sprawiedliwego i sprawnego państwa.

Minister Koordynator Służb Specjalnych Mariusz Kamiński podczas uroczystości w Belwederze przypomniał, że kiedy 15 lat temu powstawało CBA wszystkie badania opinii publicznej pokazywały, że Polacy sprawę korupcji w naszym kraju uważali za jeden z kluczowych problemów do rozwiązania. CBA było odpowiedzią na wyzwanie, na oczekiwanie obywateli naszego kraju, którzy mieli dosyć tej gęstej, korupcyjnej atmosfery, układów i ciągłego wymuszania łapówek na rożnych poziomach w urzędach czy szpitalach publicznych. Minister Mariusz Kamiński zwrócił się do funkcjonariuszy CBA: To dzięki Wam, Waszej odwadze i determinacji, dzięki Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, jesteśmy w innej Polsce.

Obchodzone w tym roku po raz pierwszy Święto Centralnego Biura Antykorupcyjnego było także okazją do wyróżnienia szczególnie zasłużonych funkcjonariuszy CBA, którzy otrzymali z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę.

Uroczystość w Belwederze uświetniła obecność Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.