Przejdź do treści

Damy Orderu Orła Białego

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją cyfrową Archiwum Prezydenta RP pt. „Damy Orderu Orła Białego” przygotowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów przypadającego na 9 czerwca. Wystawa cyfrowa prezentowana będzie również podczas XI Warszawskiego Pikniku Archiwalnego na stronach Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Przy przygotowaniu prezentacji wykorzystano materiały ze zbiorów: Kancelarii Prezydenta RP, Zamku Królewskiego w Warszawie, Biblioteki Narodowej, Polskiej Agencji Prasowej, Archiwum Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach. Serdeczne podziękowanie składamy również za przeprowadzenie kwerendy w swoich zasobach Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej.