Skip to main content

Osobista historia Porozumienia Centrum. U źródeł Prawa i Sprawiedliwości - [DYSKUSJA o KSIĄŻCE]

Jak kształtowała się scena polityczna po transformacji ustrojowej❓ Kto współtworzył Porozumienie Centrum❓ Do jakich nurtów ideowych II Rzeczypospolitej odwoływało się to ugrupowanie❓ 👤 W rozmowie udział wezmą: ▪ dr Andrzej Anusz – autor; ▪ prof. Wiesław Jan Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego); 🎙 Prowadzenie: Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 📖 Książka Andrzeja Anusza, wydana przez Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja-Owsianego, jest osobistym zapisem końca PRL-u, transformacji ustrojowej i kształtowania się III Rzeczypospolitej. Anusz, uczestnicząc w tym procesie, przywołuje dokumenty, teksty wystąpień parlamentarnych i prasowych, oświadczenia, opracowania i materiały programowe partii politycznych, a także ocen etc., które dokumentują drogę życiową autora, jego wizję prawicowej polityki oraz liderów polskiej prawicy.