Przejdź do treści

Kluby GP /10 lat GPC / Wolna Polska to Wolne media

Wolna Polska to Wolne media, dotychczasowo (przed GPC) mieliśmy media antypolskie lub postkomunistyczne, cenzorzy PRL-owscy stali się dziennikarzami. GPC powiedziała im: nie. „Gazeta Polska Codziennie” była potrzebna Polakom, jak tlen do oddychania