Przejdź do treści

Zjazd Klubów GP. Joanna Lichocka: list od Premiera Jarosława Kaczyńskiego do uczestników Zjazdu