Skip to main content

Wystąpienie Prezydenta w debacie generalnej 76. sesji ZO NZ

Wystąpienie Prezydenta w debacie generalnej 76. sesji ZO NZ
Solidarność wobec pandemii, nieodwracanie się od praw człowieka, rozwój ONZ uwzględniający prymat prawa międzynarodowego oraz odwaga w realizowaniu ambitnych celów w walce o planetę, powinny być naszą dewizą i wspólnym działaniem – mówił Prezydent.