Przejdź do treści

Armie Świata: Siły Zbrojne Uzbekistanu

Uzbekistan to jedno z pięciu posowieckich państw w Azji Centralnej, wielkością i potencjałem ustępujące jedynie Kazachstanowi. Terytorium Uzbekistanu to niemal 450 tysięcy kilometrów kwadratowych a ludność liczy 33,4 mln ludzi. Produkt Krajowy Brutto wynosił w 2019 roku jednak zaledwie 60,5 mld USD, a odsetek środków wydawany z tego na obronność pozostaje obecnie niejawny. Biorąc jednak pod uwagę dane szczątkowe z lat poprzednich wydaje się, że może on wynosić nawet 3,5 proc. PKB co dawałoby około 2 mld dolarów rocznie.