Przejdź do treści

Armie Świata: Narodowe Siły Zbrojne Łotwy

Łotwa to trzeci i ostatni z krajów bałtyckich omawianych przez nas w ramach serii Armie Świata. Państwo to położone między Litwą, Estonią, Białorusią i Rosją ma terytorium o powierzchni 65 tysięcy kilometrów kwadratowych i ludność liczącą milion 900 tysięcy mieszkańców. Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne liczą 14 700 żołnierzy w tym 6 500 zawodowych i 8 300 członków Gwardii Narodowej. Wesprzeć ich może 3 000 gotowych do szybkiego stawienia się na wezwanie rezerwistów. Narodowe Siły Zbrojne składają się z sił lądowych, morskich i powietrznych plus Gwardia Narodowa.