Skip to main content

Prawa człowieka w świetle Konstytucji RP, co to właściwie znaczy? Odpowiada m.in. prof. Gintowt-Jankowicz

Prawa człowieka w świetle Konstytucji RP, co to właściwie znaczy? Odpowiada m.in. prof. Gintowt-Jankowicz, sędzia TK w stanie spoczynku