Skip to main content

„Czy autonomia strategiczna to właściwa odpowiedź UE na zmieniający się świat?”. Konferencja z udziałem Ministra ds. Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego

Konferencja pt. „Czy autonomia strategiczna to właściwa odpowiedź UE na zmieniający się świat?”. Wydarzenie jest elementem serii debat i dyskusji ogólnospołecznej w ramach Konferencji o przyszłości Europy.