Przejdź do treści

Lekcja demokracji. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z perspektywy czterdziestolecia

Lekcja demokracji. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z perspektywy czterdziestolecia
Jak doszło do tego, że w komunistycznym kraju opublikowano „posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej❓ Co można uznać za największe osiągnięcia zjazdu ❓ Dlaczego mówimy dziś, że „była to lekcja demokracji”❓ Kto powiedział, że „komunizm jest systemem dla ludzi idealnych, tylko ludzie nie są idealni”❓ Na ile skuteczne były działania Służby Bezpieczeństwa wobec uczestników zjazdu❓ 📺 OBEJRZYJ naszą dyskusję i DOWIEDZ SIĘ❗ 👥 O I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” rozmawiają: ▪ Prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn – historyk i filozof, nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii UAM, pracownik naukowy OBBH IPN w Poznaniu. Przewodniczący Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i członek Zarządu Głównego PTF. Autor publikacji na temat myśli politycznej i historii filozofii. ▪ Dr Dariusz Grala – historyk i ekonomista, nauczyciel akademicki, pracownik naukowy Instytutu Kliometrii i Badań nad Transformacją w Poznaniu. Autor publikacji na temat historii gospodarczej Polski oraz reform gospodarczych i historii transformacji gospodarczej Europy środkowo-wschodniej na przełomie XX i XXI w. ▪ Dr Grzegorz Majchrzak – historyk, pracownik naukowy Biura Badań Historycznych IPN, członek Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności” i Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Autor publikacji na temat najnowszej historii Polski, służb specjalnych PRL i historii sportu. ▪ Prof. dr hab. Wojciech Polak – historyk, nauczyciel akademicki, członek Kolegium IPN, dyrektor Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Autor publikacji na temat nowożytnych i najnowszych dziejów Polski. 🎤 Dyskusję prowadzi dr Piotr Brzeziński z Oddziału IPN w Gdańsku. 🔔 SUBSKRYBUJ IPNtv i bądź zawsze na bieżąco 👉 https://bit.ly/30XgzUe