Skip to main content

Wystąpienie Prezydenta RP „Delivering Climate Action: for People, Planet & Prosperity”

Andrzej Duda na debacie wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ: Aby osiągnąć globalnie uzgodniony cel klimatyczny, wszyscy muszą zwiększyć wysiłki i wywiązać się ze swoich zobowiązań. Dzięki Porozumieniu Paryskiemu i tzw. Katowice Rulebook – dokumentowi określającemu procedury i mechanizmy niezbędne do wdrożenia Porozumienia Paryskiego, przyjętemu podczas Konferencji COP24, dysponujemy niezbędnymi instrumentami. Teraz konieczne jest promowanie synergii pomiędzy konwencjami w sprawie zmian klimatu, o różnorodności biologicznej i zwalczania pustynnienia.