Skip to main content

Prezydent 11. listopada

1. Orędzie Prezydenta RP z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Prezydent RP Andrzej Duda wygłosił orędzie. Polska jest dzisiaj krajem bezpiecznym i stabilnym, gotowym wypełniać swoje zobowiązania wobec partnerów i sojuszników. Świadomość tego napełnia nas dumą i radością – powiedział Prezydent.

2. Ordery z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

3. Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Narodowe Święto Niepodległości #11listopada W uroczystościach na Placu Piłsudskiego w Warszawie wzięli udział Prezydent Andrzej Duda, Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda oraz kierownictwo KPRP.