Skip to main content

Ważne! Uruchomiono stronę „Żołnierzom niepodległości - Krzyż i Medal Niepodległości"

ŻOŁNIERZOM NIEPODLEGŁOŚCI - Krzyż i Medal Niepodległości Odznaczenie Krzyż i Medal Niepodległości zostało ustanowione rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego z 29 października 1930 roku w celu „odznaczenia osób, które zasłużyły się czynnie dla niepodległości Polski w okresie przed wojną światową lub podczas jej trwania oraz w okresie walk orężnych polskich w latach 1918–1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski”.

Projekt ustanowienia odznaczenia powstał w 1928 roku z inicjatywy Aleksandry Piłsudskiej i wraz z wnioskiem dotyczącym „naprawienia krzywd, jakie spotkały liczne rzesze zasłużonych w pracy nad zdobyciem niepodległości, a pominiętych w dotychczasowych listach odznaczeniowych Orderu Odrodzenia Polski” został przesłany w listopadzie tego roku przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego do prezydenta Ignacego Mościckiego i premiera Kazimierza Bartla 18 grudnia 1928 roku powstała Główna Komisja Odznaczeniowa z zadaniem przygotowania list osób, które miały otrzymać nowe odznaczenie.

W skład Komisji weszli: Aleksandra Piłsudska (przewodnicząca), gen. Kazimierz Sosnkowski, gen. Edward Rydz-Śmigły, płk Jan Kołłątaj-Srzednicki, ppłk Aleksander Prystor, ppłk Wacław Jędrzejewicz, mjr Ignacy Junosza-Drewnowski, ppłk Adolf Maciesza, płk Walery Sławek, płk Adam Koc. Później włączono por. Franciszka Sakowskiego z Biura Kapituły Orderu Virtuti Militari.

Zobacz więcej » www.fundacja100.pl/krzyz-i-medal-niepodleglosci