Skip to main content

Rozmowy Kresowe / Geopolityczne i społeczne skutki wojny 1654-67

W kolejnym odcinku Rozmów Kresowych omawiamy dalsze losy Wielkiego Księstwa Litewskiego. To zagrożenie ze strony Moskwy zmusiło Litwinów do zawarcia Unii z Polską, która zaangażowała się w długotrwałe zmagania polityczne i militarne na wschodzie. W czasie naszej rozmowy przypomnimy o wielkim nieszczęściu jakie spadło na ziemie litewsko-białoruskie w czasie rosyjskiej inwazji i okupacji w latach 1654-67. Geopolityczne i społeczne skutki tej mało znanej wojny odczuwalne są do dziś na Białorusi.