Skip to main content

Zmiana architektury bezpieczeństwa wobec agresji Rosji, cz. 2/2

Goście odcinka:

- dr Jacek Bartosiak, Strategy & Future, twórca koncepcji Armii Nowego Wzoru;

- gen. dywizji Leon Komornicki, były z-ca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i były dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego;

- gen. broni Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych;

- Marek Budzisz, ekspert ds. Rosji i postsowieckiego Wschodu, autor książki "Wszystko jest wojną. Rosyjska kultura strategiczna

Tematem kolejnej gorącej geopolitycznej dyskusji w "Rozróbach u Kuby"🌍 jest zmiana architektury bezpieczeństwa wobec agresji Rosji i aktualnych wydarzeń na wschodniej granicy Polski i UE.