Skip to main content

Rozmowy kresowe | Kresowe dziedzictwo Harcerstwa

W tym odcinku Rozmów Kresowych omawiany kresowe źródła polskiego harcerstwa. Pierwsze drużyny powstały we Lwowie i harcerze jak i wychowankowie harcerstwa stanowili kadry polskiego wojska jak i administracji w dobie Wojen o Niepodległość i Granice w latach 1918-21 oraz byli ważnym elementem wychowania patriotycznego młodzieży w II RP. Harcerze wzięli też udział bezpośrednio w starciach z niemieckim i sowieckim najeźdźca w 1939 roku, konspiracji niepodległościowej, jak i w dalszych trudach i zmaganiach o wolna Polskę w czasach komunizmu.