Skip to main content

Michał Rachoń #Jedziemy. Niemieckie obozy śmierci, rosyjskie kłamstwa i wojna nowej generacji

TVP INFO - Michał Rachoń#Jedziemy. Niemieckie obozy śmierci, rosyjskie kłamstwa i wojna nowej generacji

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło jednogłośnie rezolucję ws. zaprzeczania Holokaustowi. W rezolucji znalazły się poprawki proponowane przez Polskę, m.in. na temat docenienia roli ruchów oporu przeciwko nazistom oraz osób ratujących Żydów.