Przejdź do treści

Ormianie w potężnej Rzeczypospolitej

W kolejnym odcinku Rozmów Kresowych, nasz ekspert dr Krzysztof Jabłonka przybliża losy Ormian w dobie świetności Rzeczypospolitej „od morza do morza”, której to bardzo się przysłużyli jako artyści, kupcy, rzemieślnicy a także jako pomost pomiędzy olbrzymim krajem Jagiellonów i królów elekcyjnych a Turcją i Persją.