Przejdź do treści

Sejm przyjmuje Uchwałę potępiającą Rosję w rocznicę wstąpienia Polski do NATO a JKM

najpierw długo, ostentacyjnie nie wstaje a potem nie klaszcze