Przejdź do treści

Rywalizacja Litwy z Tatarami o Ruś

W kolejnym odcinku Rozmów Kresowych, nasz ekspert Ryszard Czarnowski historyk i przewodnik po Ukrainie opowiada o rywalizacji pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim a Tatarami o ziemie dawnej Rusi Kijowskiej. Tej rywalizacji wyszła zwycięsko Moskwa, która stopniowo zyskiwała na znaczeniu politycznym i rozpoczęła ekspansję w kierunku Kijowa, która trwa do dziś.