Przejdź do treści

HGW Honorową Obywatelką stolicy? „Trzeba mieć dużo pogardy do mieszkańców” – mówi min. Piotr Mazurek

Nawet rodzina pani Gronkiewicz-Waltz prowadziła pewne działania związane z reprywatyzacją, co też stawia ją w takim dosyć dziwnym świetle. Myślę, że trzeba mieć w sobie niebywale dużo pychy , ale też niebywale dużo pogardy wobec mieszkańców, zwłaszcza tych którzy stali się ofiarami reprywatyzacji, aby dziś zgłaszać kandydaturę Hanny Gronkiewicz-Walt na Honorową Obywatelkę Warszawy – mówi w „Rozmowie Niezależnej” Piotr Mazurek, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, a także warszawski radny. Z naszym gościem rozmawialiśmy także o problemach stołecznego ratusza, a także o tym, czy wulgarna aktywistka znana z protestów antyrządowych dostanie specjalną nagrodę od władz Warszawy. Także pieniężną. Zapraszamy na materiał wideo.