Przejdź do treści

Marek Reszuta - b. polski dyplomata na Kaukazie: Europa chce gazu z Kaukazu, Rosja przeszkadza

W tym odcinku Rozmowy Niezależnej nasz gość Marek Reszuta - były polski dyplomata na Kaukazie, omawiał kwestie energetyki. Ekspert tłumaczył czy Kaukaz może być kolejnym obok Bliskiego Wschodu potencjalnym źródłem surowców energetycznych dla UE. Sytuacje komplikuje konflikt pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem oraz działania Rosji. Niemniej jest wola polityczna ze strony zarówno Baku jak i Europy na współpracę w tej dziedzinie.