Przejdź do treści

Lasy / Spór wokół certyfikatu FSC chcemy rozstrzygnąć polubownie

Spór wokół certyfikatu FSC chcemy rozstrzygnąć polubownie W kolejnej rozmowie z dyr. dr inż. Dariuszem Pieniakiem z Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, nasz gość przedstawił na czym polega spór Dyrekcji odnośnie certyfikatu FSC. Pieniak przedstawia czym jest certyfikat FSC i dlaczego doszło do konfliktu oraz jakie to skutki przynosi dla Dyrekcji, którą on zarządza. Nasz gość zaznacza, że chce rozstrzygnąć całą sytuacje polubownie i z korzyścią dla Dyrekcji.