Przejdź do treści

Wiesław Kozielewicz Prezesem SN kierującym Izbą Odpowiedzialności Zawodowej

Oczekuję Panie Prezesie, że nie będzie świętych krów, że nie będzie w Polsce ludzi, którzy egzekwują odpowiedzialność prawną od innych, a sami uważają, że są poza odpowiedzialnością. Bo to jest niemoralne, to jest antypaństwowe, to jest niszczące – podkreślił Andrzej Duda podczas uroczystości powołania Wiesława Kozielewicza na stanowisko Prezesa SN kierującego pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej.