Skip to main content

Donald Matole... my go nie zostawimy

"Po konsultacjach z Rodziną i ze środowiskiem najbliższym Piotrowi Staruchowiczowi zdecydowaliśmy się na odwołanie protestu pod hasłem „Uwolnić Starucha”. Protest miał się odbyć we wtorek, pod aresztem przy ul. Rakowieckiej w Warszawie" - piszą organizatorzy ze stowarzyszenia Solidarni 2010.

Poniżej zamieszczamy całe oświadczenie:

Celem i sensem protestu była i jest pomoc Piotrowi Staruchowiczowi. Jeśli istnieją jakiekolwiek obawy, że mogłoby to obrócić się przeciwko niemu – nie chcemy takiego ryzyka podejmować.

Jednocześnie pragniemy wyrazić swoją solidarność z Piotrem Staruchowiczem – więźniem politycznym III RP oraz ze wszystkimi kibicami, których szanujemy za siłę patriotyzmu i obronę własnych praw. Bardzo niepokoi nas fakt przedłużającego się na kolejne miesiące aresztu Piotra Staruchowicza i uważamy za konieczne zmobilizowanie jak największych sił społecznych, żeby przeciwstawić się opresji rządzących wobec społeczeństwa i skutecznie doprowadzić do uwolnienia Piotra.

Chcemy zapewnić że jako Stowarzyszenie Solidarni 2010 będziemy konsekwentnie, do skutku, upominali się o wszystkie osoby prześladowane w Polsce za krytykę władzy.

Zarząd Stowarzyszenia Solidarni 2010:

Ewa Stankiewicz
Beata Sławińska
Paweł Hermanowski
Jacek Kazimierski

Od redakcji VOD: Donald matole... my go nie zostawimy.