Skip to main content

Gmyz, Król - wolne media

Spotkanie z Cezarym Gmyzem i Markiem Królem. Media są oczami i uszami społeczeństwa i ten, który próbuje ograniczyć możliwości kontroli rządzących przez media, działa na niekorzyść społeczeństwa, działa po to, żeby móc dezinformować społeczeństwo. Ja ten system, który panuje w tej chwili w Polsce nazywam systemem masowej dezinformacji – powiedział Marek Król na spotkaniu z czytelnikami. Byłemu naczelnemu tygodnika „Wprost” towarzyszył Cezary Gmyz, zwolniony niedawno dziennikarz śledczy „Rzeczpospolitej”.

Spotkanie „Media oraz rola dziennikarza w kształtowaniu opinii społecznej” odbyło się 23 listopada w Okęckiej Sali Widowiskowej. Prowadziła je Dagmara Siemińska. Relacja tv portal Blogpress.