Skip to main content

Adwent 2012 - 6 XII - dziś Świętego Mikołaja

Krok Wiary - franciszkańskie rozważania adwentowej Liturgii Słowa.