Przejdź do treści

Zmiany na stanowiskach dowódczych w Siłach Zbrojnych RP

Zmiany na stanowiskach dowódczych w Siłach Zbrojnych RP. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda mianował na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała broni Wiesława Kukułę oraz na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała dywizji Macieja Klisza.