Przejdź do treści

Sprzeciw obywateli wobec działań rządu. Protest Wolnych Polaków przed Trybunałem Konstytucyjnym!

Protest Wolnych Polaków przed Trybunałem Konstytucyjnym przy al. Jana Chrystiana Szucha w Warszawie odbędzie się 10 lutego. Początek manifestacji o godzinie 13:00.

Jak napisano w zaproszeniu, "celem organizowanego protestu jest wyrażenie sprzeciwu wobec naruszania podstawowych wartości demokratycznych oraz skierowanie żądań do władz państwowych o zaprzestanie łamania konstytucji i porządku prawnego w Rzeczypospolitej".

Organizatorzy mają cztery żądania:

  1.  Obrona demokracji - "domagamy się przestrzegania zasad demokratycznego i zgodnego z prawem procesu decyzyjnego oraz poszanowania woli obywateli".

  2. Ochrona konstytucji - "żądamy pełnego respektowania i przestrzegania postanowień naszej konstytucji, która stanowi fundament naszego państwa".

  3. Ochrona instytucji państwowych - "żądamy zaprzestania działań niezgodnych z polskim prawem mających na celu destabilizację".

  4. Zachowanie praworządności - "domagamy się niezależności sądów, sprawiedliwości, oraz walki z korupcją i nadużyciami władzy".