Skip to main content

Francuzi przeciw gejom i lesbijkom

W niedzielę 13 stycznia ulicami Paryża przeszła wielka manifestacja przeciwników "Małzeństwa dla wszystkich". W marszu udział wzięło kilkaset tysięcy osób - ocenia się że była to największa manifestacja w stolicy Francji od 30 lat. Co ciekawe w swoich relacjach francuskie lewicowe media usiłowały za wszelką cenę pomniejszyć jej rozmiary (skąd my to znamy:). Dlatego ten film nosi tytuł: "La manif pour tous: la vérité sur le nombre de manifestants", czyli "Manifestacja dla wszystkich: prawda o liczbie manifestantów".