Skip to main content

Tematyka płciowa dzieli rząd - Jan Pietrzak - felieton

Tematyka płciowych związków ujawniła podział we władzy. Sprawa służy mediom, jako temat zastępczy w czasie kryzysu gospodarczego, a również przydaje się dla usuwania z debaty publicznej polityki historycznej i patriotycznej. "Po to Naród wybiera parlament, by debatował o najważniejszych sprawach". "Klęską Narodu są zdrajcy".