Skip to main content

"Warta honorowa dla Inki"

17 lutego w Parku im. Henryka Jordana w Krakowie, przy zdewastowanym pomniku Danuty Siedzikówny "Inki", odbyła się "Warta Honorowa", którą zainicjowali: Grzegorz Nieradka i Maria Mahl - wiceprzewodnicząca Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki w Krakowie.
Relacja filmowa - Stefan Budziaszek.