Skip to main content

Zobacz te zdjęcia - zapraszamy do księgarni "Gazety Polskiej"


Wystawa zdjęć z wielkiego wyjazdu na Węgry w 2012 roku. Prace czterech fotoreporterów, którzy zatrzymali w kadrze wzruszające obrazy polskiego Budapesztu.
Księgarnia Gazety Polskiej, ulica Nowy Świat 34