Skip to main content

Misja specjalna - Oszustwo Magdalenki i Okrągłego Stołu


Misja specjalna TVP - Oszustwo Magdalenki i Okrągłego Stołu. Odcinek niewyemitowany w wyniku nacisków ówczesnych władz TVP