Skip to main content

Pikieta pod pomnikiem NKWD w Katowicach

W niedzielę 26 stycznia 2014 r. środowiska patriotyczne - w tym Kornel Morawiecki, Andrzej Melak, Zygmunt Korus, Krzysztof Bzdyl i Adam Słomka - Ruch Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych „NIEZŁOMNI", Klub Gazety Polskiej Chorzów, Solidarni 2010 Katowice, Solidarność Walcząca, Inicjatywa Społeczna "Pamięć Jastrzębska", Liga Obrony Suwerenności Polski i inni - zorganizowały wspólną demonstrację protestu przeciw dalszemu poniżaniu Polski i Polaków i przeciw trwaniu symboli okupacji pod pomnikiem okupacyjnych wojsk sowieckich na pl. Wolności w Katowicach. Rząd najezdniczy i władze Katowic wielokrotnie kłamliwie zapewniały, że usuną pomnik swych sowieckich panów

* * *
Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com
https://sites.google.com/site/wolnyczyn