Skip to main content

Maszerują Strzelcy

Związek Strzelecki Rzeszów Jednostka Strzelecka 2021 im płk. Lisa-Kuli. http://www.strzelec.erzeszow.pl/ Związek Strzelecki jest patriotycznym stowarzyszeniem młodzieży, kontynuującym program i metody działania "Strzelca" istniejącego w Polsce w okresie międzywojennym. Zadaniem "Strzelca" jest rozbudzanie i hartowanie wśród młodzieży ducha narodowego, karności, dzielności moralnej i fizycznej oraz szerzenie wiedzy wojskowej. Celem "Strzelca" jest działanie na rzecz umacniania niepodległości Rzeczypospolitej, wychowywanie młodzieży w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: "Bóg-Honor-Ojczyzna". ZS "Strzelec" stawia sobie także za cel formowanie wzorowych postaw obywatelskich, wyrabianie umiejętności zdyscyplinowanego życia w zespole, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, poszerzanie wśród niej znajomości historii naszego państwa, szerzenie wiedzy wojskowej, propagowanie spraw obronności Kraju. Związkiem Strzeleckim "Strzelec" kieruje Komenda Główna. Struktury terenowe opierają się na podziale administracyjnym kraju.