Przejdź do treści

Ryszard Strach - www.dziekujemyzawolnosc.pl


Wśród nas żyją zapomniani bohaterowie walki z lat 1980-1989. To dzięki nim możemy cieszyć się wolnością. Wielu z nich znajduje się dzisiaj w dramatycznej sytuacji materialnej. Każdy z nas ma wobec nich dług wdzięczności. Więcej na http://www.dziekujemyzawolnosc.pl