Skip to main content

Ziemkiewicz: Myśli nowoczesnego endeka


Wykład red. Rafała Ziemkiewicza pt. "Myśli nowoczesnego endeka", wygłoszony z okazji 25-lecia istnienia Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum" KUL. Lublin, 2 grudnia 2011.