Skip to main content

Prawda, że to proste pytanie?

Dlaczego nie rozliczono ludzi odpowiedzialnych za stan wojenny? Przez ponad 20 lat żyjemy w wolnej Polsce, a odpowiedzialni za całe to zło, które wtedy miało miejsce w Polsce, nie zostali osądzeni. Koronnym dowodem jest tu proces generała Czesława Kiszczaka, który rozpoczyna się już po raz piąty, a ciągnie się już 15 lat. Generał Wojciech Jaruzelski także nie został rozliczony za wprowadzenie stanu wojennego...