Skip to main content

Sztafeta Pokoleń - odbudujmy Armię Krajową


W Polsce od 25 lat, trwa nieprzerwanie proces odbudowy suwerennego, demokratycznego państwa oraz społeczeństwa obywatelskiego. Po latach komunizmu i burzliwym okresie transformacji systemowej nadchodzi czas, w którym do głosu dochodzi nowe pokolenie Polaków. Pokolenie to, pozbawione kompleksów, świadome własnej tożsamości, dumne z historii narodu, zdaje sobie w pełni sprawę, jak wiele zagrożeń niesie ze sobą geopolityczne położenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Obecnie Wojsko Polskie składa się wyłącznie z zawodowych wojsk operacyjnych, które prowadząc samodzielnie działania obronne są w stanie chronić zaledwie 2 proc. terytorium Polski. Wynikająca
z tego faktu słabość, jest głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszego państwa.

Jako ruch społeczny, nie zamierzamy przyglądać się temu bezczynnie. Wiemy jaką cenę wielokrotnie
w przeszłości zapłacił Naród za słabość militarną. Jesteśmy przekonani o konieczności współpracy wszystkich, którym na sercu leży dobro naszej Ojczyzny, w działaniach na rzecz utworzenia terytorialnego komponentu sił zbrojnych. Takim wojskiem była niegdyś Armia Krajowa.

Chcemy zaproponować odbudowę Armii Krajowej, której podstawową misją jest zapewnienie skutecznego odstraszania, obrony, a w razie konieczności udzielenia społeczeństwu niezwłocznego wsparcia również w trakcie klęsk żywiołowych i katastrof. W okresie wojny AK, obok wsparcia udzielanego polskim wojskom operacyjnym i ewentualnym siłom wzmocnienia NATO, zapewni ochronę i obronę infrastruktury krytycznej, ludności cywilnej oraz dóbr narodowych.

Osoby chcące aktywnie włączyć się do odbudowy Armii Krajowej w Polsce zapraszamy na stronę:

http://www.obronanarodowa.pl

oraz na stronę kampanii Odbudujmy AK:

http://www.odbudujmyak.pl

Film "Sztafeta Pokoleń" powstał podczas ogólnopolskich ćwiczeń organizacji proobronnych w Ostrowcu Świętokrzyskim i jest cegiełką autora Krzysztofa Siuciaka na rzecz budowy wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce.

Szczegółowy opis przebiegu ćwiczenia znajdziecie na stronie:

http://www.obronanarodowa.pl/news/display/322/

Kamera i Montaż

Krzysztof Siuciak