Skip to main content

Powstanie Wielkopolskie

Powstanie Wielkopolskie 92 Rocznica - pozdrawiamy Wielkopolan. Po powrocie w 1918 r. Józefa Piłsudskiego do Polski, do kraju wrócił pianista i działacz niepodległościowy Ignacy J. Paderewski. 26 grudnia przybył do Poznania. Jego przybycie do stolicy Wielkopolski i entuzjastyczne przywitanie stało się impulsem do wybuchu zakończonego sukcesem powstania.