Skip to main content

Łuk Triumfalny Bitwy Warszawskiej 1920 - Towarzystwo Patriotyczne


W klubie Ronina odbyło się spotkanie poświęcone budowie Łuku Triumfalnego Bitwy Warszawskiej 1920 roku - inicjatywie Towarzystwa Patriotycznego - Fundacji Jana Pietrzaka, w której przewodniczącym Rady Społecznej jest sędzia Wiesław Johann. W prezentacji uczestniczyli, oprócz Jana Pietrzaka, inż. arch. Grzegorz Buczek (architekt-urbanista SARP, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich), dr inż arch. Jeremi Królikowski (prof. SGGW - Katedra Sztuki Krajobrazu) oraz Wojciech Boberski (historyk architektury, Instytut Sztuki PAN).
Relacja tv portal Blogpress.pl
Margotte (tekst) i Bernard (wideo)