Skip to main content

Władza polityczna i przywództwo w Unii Europejskiej. Konserwatywna odpowiedź na ich kryzys

Konferencja: „Władza polityczna i przywództwo w Unii Europejskiej. Konserwatywna odpowiedź na ich kryzys”
krakowska odsłona Kongresu Polska Wielki Projekt

Organizatorzy: New Direction – The Foundation for European Reform (www.newdirectionfoundation.org) i Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie (www.omp.org.pl)

17 kwietnia, sesja I: „Europa: co dalej? Konserwatywna odpowiedź na ewolucję Unii Europejskiej i wyzwania współczesnej polityki” (16:00)

Występują: prof. Miłowit Kuniński, red. Marek Magierowski, prof. Ryszard Legutko, dr hab. Artur Wołek, red. Martin Weiss, dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski, red. Bronisław Wildstein

- Jaka jest zdolność konserwatystów, aby kształtować politykę europejską zgodnie z ich ideami i koncepcjami?
- Jaki model europejskiej integracji i ewolucji UE jest do zaakceptowania przez konserwatywnych polityków, ekspertów i intelektualistów? Czy ich akceptacja dla UE ma swoje granice, związane z jej kształtem politycznym, czy forsowanymi przez jej instytucje i prawodawstwo ideologicznie motywowanymi rozwiązaniami?
- Czy konserwatyzm jest użytecznym terminem i szyldem w myśleniu o europejskiej polityce i w jej prowadzeniu?
- Czy aksjologia wciąż ma znaczenie w Europie? Czy jej obecność w polityce europejskiej wzmacnia pozycję konserwatystów, czy ją osłabia?
- Czy konserwatyści powinni wspierać ideę wzmocnienia roli UE w stosunkach międzynarodowych? Czy taka idea jest w obecnych warunkach realistyczna?
- Czy w ogóle jest do pomyślenia konserwatywne przywództwo w UE, biorąc pod uwagę trendy, które dominują we współczesnej polityce i kulturze?
- Czy konserwatyści stoją przed alternatywą: być wiernym swoim zasadom, czy być skutecznym politycznie (w polityce międzynarodowej i wewnętrznej)?