Skip to main content

Debata


Debata: „Rynek kapitałowy w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

Data: 13 czerwca (wtorek), godz. 10:00
Organizator: Gazeta Polska, Parkiet, Izba Domów Maklerskich
Moderator: Andrzej Stec, redaktor naczelny Parkietu 

Tematem debaty jest rola rynku kapitałowego w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz planów związanych z reformą systemu emerytalnego i demokratyzacją owoców wzrostu gospodarczego. Korzyścią płynącą z podjęcia dyskusji jest budowanie świadomości w społeczeństwie nt. roli rynku kapitałowego jako platformy wsparcia do realizacji programu rządowego – Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, promocja długoterminowego oszczędzania i korzyści z reformy systemu emerytalnego.

Udział w debacie potwierdzili:
Adam Hamryszczak, sekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju
Leszek Skiba, sekretarz stanu Ministerstwa Finansów 
Paweł Borys, prezes PFR
Marcin Adamczyk, prezes TFI PZU
Grzegorz Chlopek, Prezes PTE NN
Marcin Żółtek, prezes PTE PZU
Adam Góral, prezes Asseco
Paweł Niewada, wiceprezes BGK
Waldemar Markiewicz, prezes IDM

Moderator: Andrzej Stec, PARKIET
Organizatorzy: Gazeta Polska, Parkiet, Izba DM
Partnerzy: TFI PZU, ASSECO, Bank Gospodarstwa Krajowego.