Skip to main content

GPW, rynek kapitałowy i reforma emerytalna


W Centrum Prasowym PAP odbyła się zorganizowana przez Gazetę Polską, Izbą Domów Maklerskich oraz Gazetą Giełdy i Inwestorów „Parkiet” debata pt.: „Rynek kapitałowy w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. 

Podczas debaty poruszano kwestie dotyczące miejsca i roli GPW i rynku kapitałowego w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dyskutowano o promowaniu długoterminowego oszczędzania oraz korzyściach płynących z proponowanej reformy emerytalnej.

W debacie, moderowanej przez redaktora naczelnego „Parkietu” Andrzeja Steca, udział wzięli:

Adam Hamryszczak - podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju
Leszek Skiba – podsekretarz stanu, Ministerstwo Finansów
Paweł Borys - prezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Marcin Adamczyk - prezes zarządu TFI PZU S.A.
Grzegorz Chłopek – prezes zarządu  Nationale-  Nederlanden PTE S.A.
Adam Góral - prezes zarządu  Asseco Poland S.A.
Paweł Nierada - pierwszy wiceprezes zarządu BGK
Waldemar Markiewicz - prezes zarządu, Izba Domów Maklerskich

Zachęcamy do obejrzenia zapisu z debaty

Moderator: Andrzej Stec, PARKIET
Organizatorzy: Gazeta Polska, Parkiet, Izba DM
Partnerzy: TFI PZU, ASSECO, Bank Gospodarstwa Krajowego.