Przejdź do treści

Świadectwa uzdrowienia - Leszek Korzeniecki


Jeśli chcemy naśladować Jezusa, warto żebyśmy odnieśli do siebie chociażby słowa z Ewangelii Marka 16,15-20 albo Ewangelii Jana 14,10-14. Uzdrawianie jest nieodłącznym elementem głoszenia Ewangelii. Widzimy to bardzo wyraźnie w służbie Jezusa, a później w służbie apostołów.