Skip to main content

Stefan Kisielewski

Spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego w Pubie Róg Brackiej i Reformackiej, ul. Reformacka 3 we wtorek, 20 czerwca 2017 r., o godz. 18 Stefan Kisielewski.

Gościem Klubu był dr Maciej Zakrzewski (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II tamże). 
Spotkanie poprowadził Adam Kalita.

www.krakowskiklubwtorkowy.pl